Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Konkurenci chybí odbornost, místo toho využívá k prodeji nekalé obchodní praktiky

Konkurenci chybí odbornost, místo toho využívá k prodeji nekalé obchodní praktiky

Zajímá Vás jaké nekalé obchodní praktiky používá naše kokurence? Jaké mýty a pomluvy o výrobcích NERTA se šíří napříč naší republikou? Pak si určitě přečtěte náš nejnovější článek, ve kterém najdete pravdu ... 

KonkurenceZe strany některých konkurenčních firem jsme zaznamenali opakované snahy poškodit u zákazníků dobré jméno naší společnosti, nebo produktů NERTA. K zákazníkům se tak pomocí nekale vedených obchodních praktik, nikoliv na základě konkurenčního prostředí, dostávají produkty zcela rozdílných vlastností, které nesplňují podmínky pro zavedené bezkontaktní mytí NERTA. Protože takové jednání poškozuje v samém důsledku i naše zákazníky, uvádíme na správnou míru nepravdivé informace, které šíří o produktech NERTA konkurence.


Mycí produkty NERTA se nedají ředit

Takové tvrzení svědčí o neodbornosti a neprofesionalitě stále stejné skupiny prodejců, kteří kromě své nevědomosti nemají zákazníkovi sami co nabídnout. Všechny profesionální mycí produkty NERTA dodáváme jako silné koncentráty, které se podle způsobu použití ředí vodou v poměru 1:20 až 1:100

Ředění a aplikaci speciální chemie provádíme pomocí sofistikovaných aplikačních systémů, které pomáhají obsluze okamžitě reagovat na rozsah znečištění jednoduchým nastavením požadovaného poměru chemie, bez komplikovaného použití zkumavek a odměrných válců. Takové řešení výrazně zkracuje dobu mytí a bezpečně nastavuje správný poměr ředění.

Správnou funkci aplikačního zařízení je však nutné řešit v závislosti na typu a parametrech použitého vysokotlakého zařízení, proto se s případnými dotazy obraťte na naši technickou podporu. V rámci spolupráce Vám poskytneme určitě více informací, než samozvané firmy, které bez potřebných znalostí provádí, pod záminkou měření spotřeby, testování agresivní chemie, na námi dodaných aplikačních zařízeních a vašem vozovém parku.


Mycí produkty s vysokým pH nejsou k čištěnému povrchu šetrné

Na našem trhu se k údržbě vozového parku používá nepřeberné množství mycích a čisticích produktů tuzemské i zahraničních výroby. Ne všechny produkty jsou však vhodné pro každý způsob mytí a pro každý čištěný povrch. Naše zákazníky dlouhodobě upozorňujeme na možná rizika plynoucí z používání agresívních mycích produktů, které můžou za určitých okolností nevratně poškodit měkké kovy a jiné choulostivé materiály používané v automobilovém průmyslu.

Neutrální šampon lze úspěšně použít v portálové kartáčové myčce, nebo pro klasické ruční mytí metodou dvou kýblů. Pro profesionální použití, kde se myje šetrně=bezkontaktně, je neutrální šampón skutečně příliš slabý, proto se používají slabě zásadité speciální mycí produkty. Koncentrát s pH 10-12 nemusí proto nutně znamenat, že se jedná o agresívní produkt, neboť je důležité, jaké mycí látky produkt obsahuje. Příkladem je náš TOP produkt NERTA CARNET JUMBO, který je pro své zcela mimořádné vlastnosti označován za unikátní výrobek, který nemá žádnou alternativu. Produkty NERTA patří ve své kategorii dlouhodobě mezi nejúčinnější a zároveň nejšetrnější produkty na trhu.

Opravdu nebezpečné jsou pro choulostivé materiály produkty s vysokým pH 14 a více, které pro zvýšení účinnosti používají vysoký obsah hydroxidů, nebo produkty s vysokým obsahem NTA, které jsou označeny jako karcinogenní. Nebezpečné však můžou být i produkty kyselé, označené jako vysoce toxické, které se i přes vysoká zdravotní rizika a zákaz prodeje dle zákona č. 258/200 Sb. § 44a odst. 3, používají k nepříliš šetrnému mytí disků.


Bezpečnostní listy jsou neplatné

Někteří prodejci se místo odborné prezentace a předvedení předností svých vlastních produktů raději uchylují k podvodům a pomluvám konkurenčních produktů. V minulém roce se nám podařilo prokázat obzvláště nebezpečné obchodní praktiky, týkající se opakovaného znevažování legitimity vydaných bezpečnostních listů NERTA, ke kterým nabádal své zaměstnance přímo jednatel jedné pražské „EKO“ firmy. Zaměstnanci následně šířili neověřené a zcela lživé informace mezi naše zákazníky. Na základě námi podané žaloby soud „odměnil“ po zásluze firmu, za nekalé obchodní praktiky, úhradou odškodného, náhradou veškerých soudních výdajů a nařízenou písemnou omluvou.

Dalším příkladem morálního úpadku je jednání neméně ambiciózní konkurenční firmy, která klesla tak hluboko, že k placené internetové reklamě vlastních produktů vědomě zneužila název našeho nejúspěšnějšího mycího produktu na trhu NERTA CARNET JUMBO. Kromě participování na úspěšnosti jiného produktu, firma bez našeho vědomí neoprávněně použila registrovanou ochrannou známku.  

Ve všech závažných případech se snažíme ve spolupráci s výrobcem nejdříve řešit tyto nepříjemné záležitosti domluvou, ale pokud jsou naše snahy o smírné řešení ignorovány, nemůžeme takovému jednání pouze nečinně přihlížet.  

Vydané bezpečnostní listy NERTA jsou v souladu s legislativou REACH, směrnicí DPD i nařízením CLP. Bezpečnostní listy pro směsi vydává výrobce, který v součinnosti s odbornou firmou, nebo pomocí certifikovaného software zajišťuje soulad s místní legislativou. Přestože všechny směsi NERTA splňují všechny náležitosti nového nařízení CLP, je možné se na trhu v rámci přechodného období pro směsi setkat s původně označenými produkty dle směrnice DPD, které byly uvedeny na trh před datem 1. června 2015.


Dodavatel Vám nabízí naprosto stejné, nebo dokonce koncentrovanější mycí produkty?

Nemůžeme, ani zde nechceme hodnotit účinnost některých konkurenčních produktů, které se snaží participovat na úspěšnosti zavedených značkových mycích produktů NERTA. Všechny produkty prezentované jako zaručeně stejné mají zcela rozdílné složení a diametrálně odlišné vlastnosti. Některé konkurenční mycí produkty jsou dokonce prezentovány jako více koncentrované. Ve skutečnosti však ředění stěží odpovídá běžnému produktu se specifickou hmotností 1,1.

Další skupinu mycích produktů tvoří na zakázku vyrobené klony méně úspěšných značkových produktů, prodávané pod privátní značkou. Takové produkty nemají dostatečnou účinnost, žádnou historii ani zázemí, prodávají se pouze v jedné nebo dvou zemích, bez náležité podpory a zkušeností.

Na rozdíl od nefunkčních super koncentrátů má NERTA ve své nabídce více koncentrovaný mycí produkt, které se ředí v poměru 1:40 až 1:200, na rozdíl od standardního mycího koncentrátu má odpovídající specifickou hmotnost 1,2. NERTA má ve své nabídce nejširší výběr aktivních mycích produktů, které převyšují konkurenční výrobky nesrovnatelně vyšší kvalitou, za současné maximální šetrnosti k čištěnému povrchu a životnímu prostředí. To vše za velice příznivou cenou, kterou navíc účtujeme férově v litrech, nikoliv ve váhovém množství. Výrobce garantuje stejnou kvalitu pro každou velikost balení, neboť produkty u nás nestáčíme, ale dovážíme v uzavřených baleních přímo od výrobce.  


Mezi účtováním mycích produktů v litrech nebo kilogramech není žádný rozdíl

Stává se skoro pravidlem, že mycí produkty jsou zákazníkovi automaticky účtovány v kilogramech. Takový postup je samozřejmě možný, neboť výrobce určuje pravidla prodeje, otázkou však zůstává, zda je takový prodej oboustranně výhodný a férový. Dle našeho názoru je značně nehospodárné platit svému dodavateli za něco, co vlastně nespotřebováváme, neboť u tekutých mycích a čisticích produktů se nepochybně spotřebovává obsah v litrech, nikoliv váhové množství v KG, které je u koncentrátů v závislost na specifické hustotě daného produktu o 10 až 30 % vyšší. Rozdíl v ceně může být u větších balení značný, proto při výběru mycího produktu neporovnáváme pouze cenu, ale je nutné provést přepočet konkurenčních produktů na stejnou veličinu.


Prodávané výrobky jsou bez NTA

Koncentrace NTA je předními výrobci již řadu let postupně snižována, NERTA ve svých produktech používá již od roku 2012 méně než 5 % NTA. Konkurenční produkty s vyšším obsahem než 5 % NTA nesou dle směrnice DPD označení R40 (karcinogenní). Přechodem na nové nařízení CLP bylo v roce 2015 použití NTA, pro své negativní ekologické vlastnosti, značně omezeno.

Je zajímavé, jak někteří dodavatelé, kteří negativní ekologické vlastnosti a nebezpečnost NTA v minulých letech zcela přehlíželi a své produkty s vysokým obsahem 10 až 30 % NTA prezentovali u zákazníků jako výhodu, dnes vyzdvihují naprosto stejné produkty bez obsahu NTA.


Čistička odpadní vody nefunguje v důsledku použitého mycího produktu

Belgická firma ENTACO není pouze předním samostatným výrobcem průmyslové čisticí chemie a autokosmetiky NERTA, ale také výrobcem portálových a samoobslužných mycích zařízení pod značkou BTC, ke kterým dodává biologické reaktory (ČOV) vlastní konstrukce. Mycí a čisticí produkty NERTA mají významné zastoupení v celé Evropě, vzhledem ke své šetrnosti k životnímu prostředí nejsou zátěží pro čištění odpadní vody a proto jsou vhodné pro všechny typy funkčních čisticích zařízení. Bohužel se opakovaně u některých tuzemských výrobců setkáváme s ničím nepodloženým tvrzením, že dodaná čisticí technologie funguje pouze s určitou značkou mycího produktu. Jediným cílem těchto nekalých obchodních praktik, kde dochází k vázání jednoho produktu na druhý, je zajistit sobě odbyt mycího produktu jiné značky.

Na chemickou čističku nemá použití zásaditých nebo kyselých mycích produktů různých značek žádný negativní vliv, neboť požadované prostředí v čističce se nastavuje dávkováním neutralizačního a flotačního činidla pomocí pH sondy. Výsledky rozboru vzorku odpadní vody jsou však závislé na mnoha jiných okolnostech, zejména na dostatečné kapacitě čističky, nebo velikosti a stavu záchytných jímek. Často také zapomínáme na provozní znečištění, které se do čističky přivádí nad rámec samotného mytí.


Certifikáty spojené s výrobou chemických směsí pro automobilový průmysl

K výrobě chemických směsí se vztahují certifikáty kvality ISO 9001, týkající se zavedení a používání managementu kvality výroby, případně ISO 14001, týkající se environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí. Kvalifikační standard pro automobilový průmysl splňují výrobky s certifikátem VDA. Výroba produktů NERTA splňuje všechny uvedené certifikáty.

Konkurence často podsouvá zákazníkům informace o své výhradní způsobilosti k prodeji vybraných mycích produktů na základě certifikátu vydaného v zahraničí výrobcem automobilů dané značky. Taková tvrzení jsou čistě účelová a ničím nepodložená. Výrobci renomovaných značek automobilů disponují vlastní kvalitní značkovou autokosmetikou, proto by bylo značně nekoncepční vydávat certifikáty nebo jiná doporučení na konkurenční výrobky.

Mycí a čisticí produkty NERTA používá většina předních automobilových značek u nás i v zahraničí, příkladem je nadstandardní spolupráce při výrobě speciálního produktu NERTA DRIZZLE PROTECT, podle požadavků MERCEDES, pro nejšetrnější mytí luxusních vozů.

Nenabízíme, co nemůžeme splnit, ale garantujeme kvalitu, proto NERTA vyvinula vlastní metodu bezkontaktního mytí, která je vysoce účinná a zároveň maximálně bezpečná k čištěnému povrchu a životnímu prostředí. Nezaměňujte však originální produkty NERTA s obdobnými produkty na trhu.